Täytyykö pysäköintivirhemaksut maksaa?

Täytyykö yksityisen valvontayrityksen antamat pysäköintivirhemaksut maksaa? Tämä on kysymys, jota juristilta kysytään todella usein, enkä ihmettele. Yksiselitteisen vastauksen antaminen on voimassa olevan lainsäädännön puitteissa mahdotonta, sillä oikeustila on näiltä osin hieman epäselvä.

Korkein oikeus päätyi vuonna 2010 ratkaisuun, jonka mukaan kuljettajalle voi syntyä velvollisuus maksaa yksityisen valvontayrityksen antama pysäköintivirhemaksu. Vastaavanlaiseen lopputulokseen päätyi Helsingin hovioikeus viime vuonna. Kuljettajan maksuvelvollisuuden syntyminen edellyttää kuitenkin, että kuljettajan ja valvontayrityksen välillä voidaan katsoa syntyneen sitova sopimus. Valvontayrityksen velvollisuus on osoittaa, että sopimus on syntynyt. Kuljettajan ei tarvitse edesauttaa asian selvittämistä. Jos valvontayritys ei onnistu osoittamaan, kuka autoa on kuljettanut, ei pysäköintivirhemaksua voida kohdistaa kuljettajalle esimerkiksi pelkän auton omistuksen perusteella.

Entä milloin voidaan katsoa, että kuljettaja on sitoutunut sopimukseen? Oikeuskäytännössä on katsottu, että kuljettajan pysäköidessä ajoneuvon yksityisalueelle, jossa on selvästi havaittavat yksityisalueen pysäköintiä koskevat opastetaulut, kuljettaja hyväksyy valvontayrityksen pysäköintiä koskevat ehdot. Tällöin kuljettaja sitoutuu sopimukseen valvontayrityksen kanssa.

Yksinkertaisena neuvona voisin todeta, että mikäli yksityinen pysäköintialue on merkitty selkeästi ja pysäköinnin ehdot on määritelty sopimussakkoineen opastetaulussa, pysäköintivirhemaksu kannattaa maksaa. Toisaalta jos pysäköinnin ehdot ovat epäselvät ja vaikeasti havaittavissa, voidaan perustellusti pohtia, onko pysäköintivirhemaksun maksamiselle perusteita.

Yleispätevää vastausta otsikossa esitettyyn kysymykseen on siis mahdotonta antaa. Viime kädessä arvio tehdään tapauskohtaisesti. Asiakkaanamme voit turvautua meihin tässä tai muussa pienessä tai isossa arjen kysymyksessä.

Uusi tapa hoitaa lakiasiat 29,90€/kk.

 

Tule asiakkaaksi