Miten yrityksesi voi valmistautua koronan toiseen aaltoon?

Miten yrityksesi voi valmistautua koronan toiseen aaltoon?

Vaikka olemme vasta selättämässä koronan ensimmäistä aaltoa, on syytä alkaa kääntämään katseita kohti tulevaa: uuden aallon tulemista pidetään elo- syyskuun aikana valitettavan todennäköisenä. Mahdollista toista aaltoa vastaanottaessamme olemme onneksi kokemusta rikkaampana. Yrityksillä on nyt huomattavasti paremmat edellytykset arvioida ja varautua koronaan kuin alkuvuodesta. Hyväksi todettuja käytäntöjä ja toimintamalleja ei siis kannatta unohtaa, päinvastoin. Nyt on aika aloittaa varautuminen mahdolliseen toiseen aaltoon.

Rahoitus
Monet eri tahot tarjoavat yrityksille erilaisia rahoitusmahdollisuuksia kriisistä selviämiseksi sekä uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Rahoitusmahdollisuuksia tarjoavat muun muassa pankit, Finnvera, kunnat, Business Finland, ELY-keskukset, Valtiokonttori ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tulevaan varautuminen kannattaa aloittaa kartoittamalla yrityksen lisärahoituksen tarve sekä erilaiset vaihtoehdot rahoituksen saamiseksi. Lisäksi kannattaa keskustella pankin kanssa hyvissä ajoin jo olemassa olevien lainojen joustoista ja maksujärjestelyistä.

Verotus
Verosuunnittelu on tärkeä osa liiketoimintaa myös poikkeusoloissa. Korona-aikana Verohallinto on helpottanut maksujärjestelyn hakemista ja ennakkoverojen muuttamista. Lisäksi yritykset voivat saada maksamiaan arvonlisäveroja takaisin Verohallinnolta. Tehokkaan verosuunnittelun avulla pystyt hyödyntämään Verohallinnon tarjoamia instrumentteja pandemiasta selviämiseksi.

Sopimukset
Nyt viimeistään on aika tarkistaa, että yrityksesi sopimukset ovat ajantasaisia ja mahdollistavat yrityksen liiketoiminnan tehokkaan jatkumisen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Esimerkiksi erilaisten palvelu-, urakka- ja toimitussopimusten ylivoimaista estettä (Force majeure) koskeva ehto osoittautui monessa tilanteessa tulkinnanvaraiseksi ja pahimmassa tapauksessa tämä esti ehdon soveltamisen pandemiaan liittyvissä tilanteissa. Poikkeuksellisissa oloissa yrityksen riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että myös yhtiöjärjestys ja mahdolliset osakassopimukset mahdollistavat yrityksen päätöksenteon, jos jotain ennalta-arvaamatonta tapahtuu.

Henkilöstöasiat
Pandemia on aiheuttanut työnantajille paljon vaikeita tilanteita, jotka ovat vaatineet nopeita ratkaisuja ja työlainsäädännön tuntemista. Henkilöstöä koskevat juridiset kysymykset ovat liittyneet muun muassa etätyöjärjestelyihin, lomautuksiin, irtisanomisiin, koronatestauksiin ja uusien työntekijöiden palkkaukseen. Nämä kysymykset voivat olla laajoja ja monimutkaisia. Tämän takia, henkilöstöä koskevia kysymyksiä on hyvä suunnitella ennakolta, jotta yrityksen tärkein voimavara, eli henkilöstö, on tehokkaasti yrityksen käytettävissä myös poikkeusolojen aikana. Lisäksi hyvällä suunnittelulla pystytään varmistamaan työntekijöiden hyvinvointi ja tyytyväisyys.

Autamme asiakkaitamme varautumaan koronan toiseen aaltoon veloituksetta. Tule asiakkaaksemme ja aloita varautuminen kanssamme jo tänään. Lue lisää täältä.