Näin yrittäjä voi nostaa verotehokkaasti varoja yrityksestään

Tässä artikkelissa tarkastellaan osingonjakoon ja palkanmaksuun liittyviä verotuksellisia nyrkkisääntöjä. Varojenjakoa tulee miettiä aina yrityskohtaisesti ja yrityksen tavoitteet huomioon ottaen. Näistä vinkeistä on sinulle apua, kun seuraavan kerran arvioit kuinka paljon palkkaa ja osinkoa kannattaisi maksaa.

Kuinka paljon yrittäjälle kannattaa maksaa palkkaa?

Nyrkkisääntö on, että yrittäjän kannattaa nostaa palkkaa noin 35 000 euroa, jotta veroprosentti ei nouse merkittävästi yli 26 prosentin. Loput varat yrittäjän kannattaa nostaa osinkoina. Asia ei ole kuitenkaan näin yksiselitteinen, sillä vastaus esitettyyn kysymykseen riippuu siitä, tarkastellaanko edullisuutta yrityksen vai yrittäjän näkökulmasta.  Jos tavoitellaan yrityksen kannalta mahdollisimman edullista varojenjakoa, kannattaa varat maksaa palkkana, sillä palkka on yritykselle vähennyskelpoinen kulu, toisin kuin osinko. Palkat vähennetään suoraan yrityksen verotettavasta tulosta, jolloin tuloveron määrä pienenee.

Kuinka paljon yrittäjälle kannattaa maksaa osinkoa?

Osingon määrää koskevaan kysymykseen löytyy vastaus hieman monimutkaisempien laskentakaavojen avulla. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin sanoa, että osinkoa kannattaa maksaa vuosittain 8 prosenttia yrityksen matemaattisesta arvosta, sillä tällöin osinkoon kohdistuu merkittävästi pienempi verorasite. Alla esimerkkilaskelma, joka auttaa hahmottamaan, miten osinkoja verotetaan.

Esimerkkilaskelma tilanteessa, jossa osinkoa jaetaan listaamattomasta yrityksestä alle 150 000 euroa:

Matemaattinen arvo              300 000 €
Osinko 8 %                              24 000 €
Verovapaa osuus 75 %          18 000 €
Verollinen osuus 25 %          4 200 €          (6 000 € – 30 % pääomatulovero)
Netto-osinko                           22 200 €

Jos osinkoa jaetaan yli 150 000 euroa, yli menevästä osasta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Jos osinkoa jaetaan enemmän, kuin 8 prosenttia yrityksen matemaattisesta arvosta, 75 prosenttia osingosta on veronalaista ansiotuloa. Ansiotuloveron suuruus määräytyy yrittäjän henkilökohtaisen veroprosentin mukaan.

Autamme asiakkaitamme löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut verotehokkaaseen varojenjakoon yrityksen tavoitteet ja erityispiirteet huomioon ottaen.