Milloin testamentti kannattaa aina tehdä?

Milloin testamentti kannattaa aina tehdä?

Testamentti on yksi tunnetuimmista juridisista asiakirjoista, mutta harva oikeasti tietää milloin sellainen kannattaa tehdä ja mitä siihen on kannattavaa sisällyttää. Usein myös testamentin veroseuraamukset jätetään liian vähälle huomiolle. Tässä tarkastelemme käytännön tilanteita, joissa testamentin tekeminen kannattaa aina.

Perillisen puolison poissulkeminen

Joskus perittävän intressissä on estää perillisen aviopuolison oikeus perittävän varallisuuteen. Vanhemmat saattavat esimerkiksi painostaa lapsiaan tekemään avioehtosopimuksen varallisuuden sekoittumisen estämiseksi. Tämä on kuitenkin täysimääräisesti toteutettavissa testamentilla, puuttumatta lasten aviovarallisuussuhteisiin.

Poikkeaminen lakimääräisestä perimyksestä

Ilman testamenttia perittävän varallisuus jakautuu lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti. Jos perittävällä on useampi perillinen, testamentti on ainoa keino, jolla perittävä voi vaikuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan perillisten kesken. Tämä voi olla joissain tapauksissa järkevää perintöriitojen ennaltaehkäisemiseksi.

Testamentin avulla lakimääräisestä perimysjärjestyksestä voidaan poiketa myös siten, että perintöä jaetaan lakimääräisen perillispiirin ulkopuolelle. Testamentti voidaan tehdä yleistestamenttina, jossa testamentintekijä luovuttaa saajalle määräosan omaisuudestaan tai koko omaisuuden tai sen osuuden, mitä muiden testamenttimääräysten jälkeen on jäljellä. Testamentti voi myös koskea tiettyä omaisuuserää, kuten tiettyä rahasummaa tai esinettä.

Lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan voi myös tulla vastaan tilanne, jossa perittävän omaisuus menee kokonaisuudessaan valtiolle. Perintö menee valtiolle silloin, jos perittävällä ei ole lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisia perillisiä eikä testamenttia ole tehty.

Lesken suojaaminen

Yleisin testamentti on puolisoiden keskinäinen testamentti. Keskinäinen testamentti tarkoitta käytännössä sitä, että toisen puolison kuollessa, eloonjäänyt puoliso perii ensin kuolleen puolison omaisuuden. Lapset saavat perintöosansa eloonjääneen puolison kuollessa. Tässä kannattaa kuitenkin muistaa, että keskinäinen testamentti ei suojaa eloonjäänyttä puolisoa ensin kuolleen puolison lasten lakiosavaateelta.

Erityisesti avopuolisoiden välillä keskinäinen testamentti on ainoa keino varmistaa, että eloonjääneellä puolisolla on oikeus edes osaan ensin kuolleen puolison omaisuudesta kuoleman jälkeen. Laki ei suojaa avopuolisoa toisen puolison kuollessa, vaan avopuolisot voivat varautua tilanteeseen ainoastaan testamentilla.

Perintöverosuunnittelu

On myös hyvä muistaa, että testamentti on yksi perintöverosuunnittelun väline. Oikea-aikaisella perintöverosuunnittelulla varmistetaan verotuksellisesti tehokas perinnönjako.

Testamentilla perittävän tahto tulee viimeisen kerran ilmaistuksi. Tästä syystä on tärkeää, että testamentti on laadittu testamentintekijän tahdon mukaisesti ja lain edellytykset huomioon ottaen. Laadimme tarpeitasi vastaavan testamentin hintaan 150 €.

Mikäli koet tarvitsevasi apua testamenttiin liittyvissä asioissa, katso testamentti -tuotteemme klikkaamalla alta.

 

Katso lisää