Työntekijän irtisanominen sairauden perusteella

Moni yritys on kohdannut ikävän tilanteen, jossa työntekijä on sairauden tai tapaturman seurauksena joutunut jäämään pois töistä. Tilanne on haastava niin työntekijälle kuin työnantajalle. Työntekijä ei välttämättä halua luopua työpaikastaan, ja toisaalta työsuhteen päättäminen ei välttämättä ole kannattavaa, sillä yleensä työttömyysturvaa koskevat karenssisäännökset varjostavat työttömyysaikaa, jos irtisanominen tapahtuu työntekijän omasta aloitteesta. Työnantajan näkökulmasta tilanne on haastava niin moraalisista kuin oikeudellisista syistä. Tarkastelen seuraavaksi työnantajan näkökulmasta sitä, milloin työntekijän työsuhteen päättäminen voi olla sairauden perusteella mahdollista.

Työsuhde voidaan irtisanoa vain, jos siihen on lain tarkoittama asiallinen ja painava syy. Lähtökohtaisesti sairaus ei ole työsopimuksen irtisanomis- tai purkuperuste. Työsuhde on mahdollista kuitenkin irtisanoa, jos työntekijään liittyvien työntekoedellytysten katsotaan muuttuneen niin olennaisesti, ettei työntekijä enää kykene selviytymään työtehtävistään, eikä työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsopimuksen jatkamista. Lisäksi edellytetään, että työkyky on alentunut pitkäaikaisesti.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oikeuskäytännössä on katsottu, että noin vuoden työkyvyttömyys on täyttänyt irtisanomisen edellytykset. Tällöinkin työnantajalla on ollut velvollisuus selvittää, voitaisiinko kyseistä työntekijää siirtää muihin tehtäviin. Sairauteen liittyvää irtisanomisperustetta arvioitaessa ratkaisevaksi on usein noussut lääketieteellinen ennuste työntekijän työkyvystä ja työkyvyn alentumisen pysyvyydestä. Arvio asian ratkaisemiseksi tehdään tapauskohtaisella kokonaisarviolla. Tästä syystä on lähes mahdotonta antaa yleispätevää ohjetta sairautta koskevan irtisanomisperusteen käsillä olosta. Työntekijöiden suojan taso on Suomessa asetettu hyvin korkealle, mikä kannattaa ottaa omassa arviossa huomioon.

Ennen kuin irtisanomiseen turvaudutaan, asiasta on hyvä käydä työntekijän kanssa avoin keskustelu ja pyrkiä kartoittamaan yhdessä eri vaihtoehdot. Jos irtisanomiseen joudutaan turvautumaan, kannattaa se toteuttaa juristin avustuksella. Näin vähennetään riskiä perusteettomasta ja puutteellisessa menettelyssä toteutetusta irtisanomisesta ja sitä mahdollisesti seuraavasta vahingonkorvausvastuusta.

Juristimme auttavat asiakkaitamme päivittäin henkilöstöä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Lawelyn asiakkaana voit kysyä henkilöstöön liittyvien kysymysten lisäksi rajattoman määrän muita sinua askarruttavia oikeudellisia kysymyksiä hintaan 29,90 €/kk. Juristimme auttavat sinua kaikilla juridiikan eri osa-alueilla ja saat vastauksesi aina nopeasti.

Hanki asiakkuutesi täältä.