Ostajan velvollisuudet asuntokaupassa

Asuntokaupoilla on otettava huomioon monia asioita. Kun jätät juridiset asiat asiantuntijalle, voit itse keskittyä olennaiseen.

Asuntoa ostaessa voi tulla eteen monia tilanteita, joissa ammattilaisen apu on tarpeen. Kiinteistönvälittäjät auttavat mielellään, mutta toisinaan tarvitaan myös juristin apua.

Lakiasiantoimisto Lawely auttaa puolueettomana asiantuntijana sekä ostajaa että myyjää asuntokauppaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä sekä jo ilmenevissä ongelmatilanteissa.

Asuntokauppaan liittyy paljon selvitettäviä asioita.  Lawely auttaa ostajaa esimerkiksi taloyhtiön tilinpäätöksen, isännöitsijäntodistuksen sekä kiinteistöön liittyvien asiakirjojen tulkinnassa. Tarkastamme myös kauppakirjan, jotta siinä on otettu kaikki oleelliset asiat huomioon.

Asuntokauppa käy nyt etenkin pääkaupunkiseudulla kuumana ja kohteet vaihtavat omistajaa pikavauhdilla. Asuntokaupoilla ei kuitenkaan kannata hutiloida, vaan kohteeseen kannattaa tutustua huolella, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä jälkikäteen.

Asuntokauppalaki velvoittaa ostajaa

Asuntokauppalain 6 luvun 12 §:n mukaan asunnonostajaa sitoo asunnon ennakkotarkastusvelvollisuus. Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että ostaja ei voi asunnon virheenä enää kaupanteon jälkeen vedota sellaiseen seikkaan, jonka hänen täytyy olettaa tienneen ennen kaupantekoa.

Ostajan tulee aina ennen kaupantekoa tarkastaa kaupankohteena oleva asunto. Muussa tapauksessa ostaja laiminlyö tarkastusvelvollisuutensa, eikä voi enää vedota virheeseen, joka olisi ollut tarkastuksessa havaittavissa. Ostajan tulee myös tutustua kaupan kohteena olevan asunnon asiakirjoihin. Mitä vanhempi asunto, sitä huolellisempaa ja tarkempaa tarkastusta edellytetään ostajalta.

Ostajalta ei kuitenkaan edellytetä, että hänen tulisi tarkastaa myyjän antamien tietojen paikkaansa pitävyyttä, eikä ostajan myöskään tarvitse ryhtyä erilasiin teknisiin toimenpiteisiin. Jos myyjä kuitenkin nimenomaisesti kehottaa ostajaa tarkistamaan annetut tiedot, esimerkiksi kuntotarkastusraportin, tai erityistoimintaa vaativat seikat, voi tämä tuottaa ostajalle selvitysvelvollisuuden. Myyjä ei silti voi näin toimimalla välttää vastuutaan hänen tiedoissaan olevista asunnon virheistä.

Jos ostaja havaitsee kaupanteon jälkeen asunnossa virheen, tulee hänen ilmoittaa virheestä sekä siihen perustuvista vaatimuksista myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Jos virheilmoituksen antaminen laiminlyödään, voi ostaja kokonaan menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Lawely tekee yhteistyötä Oikotien kanssa. Lawely auttaa ostajaa välttymään asuntokaupan sudenkuopilta ja tekemään kaupanteosta turvallisempaa. Lue lisää palvelusta täältä.